Huifkartochten 1 dag

Iets te vieren of romantisch met z'n tweetjes op pad. Dat kan met een huifkartocht vanaf een uur of zelfs de hele dag. Als u aantoonbare men-ervaring heeft kunt u zelf met de huifkar op pad. U krijgt van ons een kaart mee met diverse routes van verschillende lengtes. 
 Als u geen ervaring heeft brengt 1 van onze koetsiers u l   langs de mooiste plekjes in onze omgeving.

U mag zelf eten en drinken mee nemen. Maar ook een compleet verzorgde picknickmand behoort tot de mogelijkheden.

Kosten dagtochten

 • Kosten dagtochten met koetsier € 7,-- per persoon per uur, kinderen t/m 3 jaar gratis, eerste uur min. € 77,--. De prijzen zijn berekend op vertrek van en aankomst bij Het Lamoen. Voor het ophalen en brengen naar een andere locatie graag even contact opnemen.
 • Kosten dagtochten zonder koetsier (enkelspan, max. 5 volwassenen) € 46,-- voor de eerste 2 uur.
 • Verlenging: € 18,-- per uur.

Voor dagtochten kunt u bij ons contant betalen of pinnen. 


Algemene voorwaarden huikartochten

 • Overeenkomst.  Bij vertrek tekent huurder een huurovereenkomst. Door ondertekening geeft huurder tevens aan de instructie te hebben gevolgd en de inhoud van de reisvoorwaarden te accepteren.
 • Het Fjordenpaard.  De huurder verplicht zich het paard goed te behandelen en ziet er op toe dat tijdens de hele route niet harder (stapvoets) wordt gereden dan verantwoord is. Huurder is zich bewust dat het met een dier op reis gaat en beseft dat het dier onverwachte bewegingen kan maken.
 • Vertrek en aankomst bij 1-daagse huifkartocht. Op de dag van vertrek wordt u ruim voor het geplande vertrek op onze boerderij verwacht voor instructie. Wij verwachten u op de geplande tijd, maar in ieder geval voor 17.00 terug, i.v.m. het voeren van de pony’s. Overschrijden van de geplande tijd wordt verrekend.
 • Vertrek en aankomst bij meerdaagse huifkartocht. Op de dag van vertrek wordt u tussen  10.00 en 10.30 uur verwacht op onze boerderij voor instructie. Op de dag van aankomst verwachten wij u voor 17.00 uur terug.
 • Aansprakelijkheid. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of schade aan uw eigen-dommen of letsel. U betreedt ons terrein en maakt gebruik van onze eigendommen op eigen risico.
 • Verzekering. Als er door schuld of onachtzaamheid van huurder of reisgenoten schade of vermissing is ontstaan aan de eigendommen van verhuurder of derden wordt huurder aansprakelijk gesteld. Het is raadzaam om een reisverzekering af te sluiten die schade aan gehuurde objecten dekt.
 • Annulering. Annulering is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
  - kostenloos tot 10 weken voor het vertrek;
  - tot 8 weken voor het vertrek tegen € 30,-- kosten;
  - tot 4 weken voor het vertrek tegen 50% van de reissom;
  - tot 2 weken voor het vertrek tegen 75% van de reissom;
  - op of na de dag van vertrek tegen 100% van de reissom.
 • Overmacht.  In geval van overmacht heeft de verhuurder het recht de reis te annuleren. In dat geval zal restitutie van de volledige reissom plaatsvinden. Verdere schadevergoeding is niet mogelijk.
 • Schoonmaken. Er is veel zorg besteed om paard, wagen en inventaris in goede staat voor u gereed te hebben. Huurder is verantwoordelijk voor het schoon terugbrengen van paard, wagen en inventaris. Desgewenst kan verhuurder deze taak overnemen tegen € 30,-- schoonmaakkosten.
 • Milieu. U draagt uw steentje bij aan de instandhouding van onze prachtige natuur door het afval achter te laten in de daarvoor bestemde afvalbakken. Is deze niet aanwezig op de picknickplaats neemt u dan uw afval mee naar de volgende stop. De mest die het paard achterlaat ruimt u eveneens op.
 • Toegankelijkheid. Er zijn maar weinig plaatsen waar u niet mag komen met de huifwagen. De percelen van staatsbosbeheer die afgesloten met een slagboom mogen niet betreden worden. Vanzelfzprekend ook geen doodlopende wegen inrijden.
 • Verkeer. Een huifkar wordt wettelijk aangemerkt als ‘langzaam verkeer’. Houdt u zich aan deze verkeersregels- en borden. Bekeuringen zijn voor rekening van de huurder. Minderjarigen mogen niet alleen op de bok zitten en mogen niet mennen.
 • Hulp en bijstand. Verhuurder zal hulp en bijstand te bieden bij calamiteiten of anderszins om schade en ongemak zoveel mogelijk te beperken. Indien de oorzaak aan de huurder is toe te rekenen worden de kosten in rekening gebracht.
 • Verantwoording. Bij in gebreke blijven van de huurder of het niet opvolgen van onze aanwijzingen heeft verhuurder het recht de huifkartocht te onderbreken of te beëindigen. In dat geval is restitutie van de gehele of gedeeltelijke reissom niet mogelijk.