Op onze zorgboerderij komen mensen op verhaal

activiteiten | begeleiding | kosten | klachtenreglement


Zorgboerderij Het Lamoen is een plek waar nog echt voor elkaar wordt gezorgd. Wij proberen mensen met een beperking een veilige plek te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn én waar ze op zoek kunnen gaan naar de mogelijkheden die zij hebben gekregen. Dit kan voor een hele dag of een halve dag. Zowel voor volwassenen als kinderen bieden we dagbesteding. Bij ons mag iedereen mee doen, iedereen hoort erbij, mensen met en zonder beperking ontmoeten elkaar regelmatig bij ons.


Activiteiten

Wat we zoal doen!

Op onze boerderij gaat het niet om de prestatie maar om de beleving die mensen ontvangen als ze bij ons zijn en meehelpen op de boerderij. Zo kan lekker werken een fijne ervaring zijn maar kletsen in "het proathoes" net zo goed. Onze opzet is geslaagd als de hulpboer of -boerin naar huis gaat na een fijne dag te hebben gehad!

Omgang met dieren

Uit vele onderzoeken blijkt dat contact met dieren een sterke positieve stimulans heeft op het gedrag van mens en dier. Onze hulpboeren helpen ons bij veel van de dagelijkse werkzaamheden, waarbij juist dat contact wordt gestimuleerd. Zo helpen ze ons bij het voeren en poetsen van de pony’s, berijden van de pony’s, voeren en borstelen van de kleindieren, stallen uitmesten, hokken schoonmaken en eieren zoeken.

Zorg voor de inwendige mens

Ze kunnen helpen bij het koffie en thee zetten en bij het klaarmaken van de lunch. Maar ook samen soep maken of iets bakken voor bij de thee behoort tot de mogelijkheden.

Tuinders in de dop

Er zijn ook echte tuinders in de dop te vinden. Wat is er nu fijner om mee te gaan met de wisseling van de seizoenen en te genieten van elk jaargetijde. Deze hulpboeren helpen ons bij het onderhoud aan moes- en siertuin, het vegen van erf en stallen, zagen van kachelhout, wilgen knotten en helpen bij bouwwerkzaamheden.


Professionele begeleiding

De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een enthousiast team mensen. Vanuit de betrokkenheid op de hulpboeren en de langjarige ervaring met dieren kunnen we kwalitatief uitstekende zorg verlenen. Een persoonlijke benadering en zorgvuldige begeleiding staan hierbij centraal.

We maken dit ook zichtbaar door de invoering van een landelijk erkend kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen.

Sinds 25 april 2012 heeft pony-recreatie Het Lamoen het certificaat gekregen: "Kwaliteit laat je zien".

Wij kunnen zorg leveren aan:

  • Deelnemers die zelfstandig medicijnen kunnen innemen.
  • Deelnemers die zelfstandig gebruik kunnen maken van het toilet.
  • Deelnemers die geen agressief gedrag vertonen.
  • Deelnemers die vrijwillig op ons erf blijven. We hebben een open erf.
  • We hebben geen rolstoelvriendelijke toiletruimtes.
  • We zijn niet registreerd als zijnde Wzd locatie ( Wet zorg en dwang). Er wordt op onze zorgboerderij geen onvrijwillige zorg geleverd. Indien een hulpboer wel onvrijwillige zorg ervaart kan er contact worden opgenomen met Karlijn Pomp (LSR-cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang. K.Pomp@hetlsr.nl)

Kosten

De kosten voor verblijf op de zorgboerderij zijn afhankelijk van de aard van de begeleiding en de duur van het verblijf.


Klachtentreglement

Het klachtenreglement voor cliënten van de zorgboerderij is hier te vinden.