Ponykampen voor bijzondere kinderen

over het bijzondere ponykamp | datum en kosten | algemene voorwaarden


Over het bijzondere kamp

Heb je een beperking? Dan ben je bij ons van harte welkom! In de mei- en herfstvakanties organiseren we speciale ponykampen voor bijzondere kinderen. Iedere dag lekker bezig zijn met je pony: borstelen, rijden in de rijbak of een mooie bosrit.


Wat gaan we doen?

Drie dagen ben je bezig met je pony. Maar we doen ook andere leuke activiteiten zoals spelletjes of een huifkartocht. Ook worden de andere dieren niet vergeten, zoals de konijnen, de hondenen de kippen. Bij ons wordt er altijd veel geknuffeld met de dieren.

Binnen alle leuke activiteiten bieden we duidelijkheid en structuur. Ook onze schaapskooi is gestructureerd ingericht, zo is er bijvoorbeeld voor alles een vaste plek.

Van te voren wordt er een duidelijke dagindeling gemaakt, door onze begeleiders die jaren ervaring hebben op onze zorgboerderij. Deze dagindeling wordt een paar dagen voor het ponykamp naar iedereen per e-mail verstuurd. Zodat je weet wat er gaat gebeuren.

Wat is onze doelstelling?

lamoen-gevormd-kinderen

We vinden het een uitdaging om er speciaal voor jou een fantastisch kamp van te maken! Onze doelstelling is dat iedereen zich goed en veilig voelt bij ons. Daarom werken wij met kleine groepen en voor de bijzondere kampen hanteren we een maximum van negen kinderen per groep en hebben we dag en nacht 3 begeleiders.

Vanuit onze christelijke identiteit willen we de kinderen laten ervaren dat iedereen uniek is. Bovendien willen we de kinderen de ruimte geven om op zoek te gaan naar de mogelijkheden die een ieder heeft gekregen.

Verder komt onze christelijke identiteit tot uiting in het bidden voor en na de maaltijd en horen de kinderen na het avondeten een verhaal uit de bijbel.

We hebben een rookvrij ponykamp. Dit betekent dat zowel de leiding als de kinderen tijdens het ponykamp niet roken.

Nieuw bij ons?

Als je nog niet eerder bij ons bent geweest vinden we het fijn als je voor het ponykamp een keer met je (pleeg) ouders/ verzorgers bij ons langs komt om kennis te maken. We kunnen jou dan ook het terrein, de pony's en jullie slaapplaats laten zien.

Heb je interesse in ons ponykamp voor bijzondere kinderen? Stuur even een e-mail naar info@hetlamoen.nl en wij nemen contact met je op!


Kosten ponykamp bijzondere kinderen

kampnummer kalenderweek periode prijs
maandag-woensdag 18 29 april t/m  1 mei 2024 € 395,--
donderdag -zaterdag 18 2 t/m 4 mei 2024 € 395,--

Algemene voorwaarden ponykampen bijzondere kinderen

Overeenkomst
Door invullen en opsturen van het ‘inschrijfformulier deelname’ wordt tijdelijk een plaats gereserveerd. Na betaling is de reservering pas definitief en kan er aanspraak worden gemaakt op de gereserveerde plaats. Door ondertekening van het deelnameformulier bevestigt de ouder/verzorger (tevens wettig vertegenwoordiger) van het kind deze algemene voorwaarden te accepteren.
De pony
In principe heeft het kind de mogelijkheid zelf een pony te kiezen. Indien de leiding vindt dat een bepaalde pony niet bij het kind past vindt overleg plaats. Indien er meerdere deelnemers een bepaalde pony kiezen wordt er geloot. In alle voorkomende gevallen beslist de eigenaar. De ouder/verzorger en het kind zijn zich bewust dat het kind met een dier om gaat en beseft dat het dier onverwachte bewegingen kan maken waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Aanvang en einde
Minimaal 1 week voor aanvang van het ponykamp ontvangt u het programma. Hierin staat vermeld hoe laat uw kind verwacht wordt op de eerste dag en wanneer en hoe laat het ponykamp is afgelopen.
Aansprakelijkheid
Eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen of letsel. Betreding van ons terrein en gebruik van onze eigendommen gebeurt op eigen risico.
Verzekering
Als er door schuld of onachtzaamheid van het kind schade of vermissing is ontstaan aan de eigendommen van eigenaar of derden wordt de wettige vertegenwoordiger van het kind aansprakelijk gesteld. Een WA-verzekering is daarom verplicht.
Annulering
Annulering na inschrijving en betaling is alleen mogelijk op grond van medische indicatie of een sterfgeval in de nabije familiekring en onder de volgende voorwaarden:
  • tot 8 weken voor aanvang tegen 25 % van de deelnamesom;
  • tot 4 weken voor aanvang tegen 50% van de deelnamesom;
  • tot 2 weken voor aanvang tegen 75% van de deelnamesom;
  • op de dag van aanvang tegen 100% van de deelnamesom.
Bij annulering wordt er altijd € 20 administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van overmacht heeft de eigenaar het recht het ponykamp te annuleren. In dat geval zal restitutie van de volledige deelnamesom plaatsvinden. Verdere schadevergoeding is niet mogelijk.
Hulp en bijstand.
De eigenaar zal hulp en bijstand bieden bij calamiteiten, ziekte of anderszins om schade en ongemak zoveel mogelijk te beperken. Indien de oorzaak aan het kind is toe te rekenen worden de kosten in rekening gebracht.